Westport Country Lodge Hotel - Location

Westport Country Lodge Hotel is situated in the townland of Aughaower or Achadh Ghobhair in Irish, and is about 2.5km from Westport Town if you are driving out on the Ballinrobe road.
 
The historic village of Auhagower is close by and is rich in culture and folklore and as such attracts many visitors. Walking through the village you can experience the atmosphere and take in the sights such as the tenth century round tower which was built between 973 and 1013. Legend has it that when the capstone of the tower was struck by lightning and was found nearly half a mile away on the hill of Tavenish, a local woman carried the large stone to the church where it still can be seen today.
 
The village itself is said to have been visited by St.Patrick as he made his way from Ballintubber Abbey to Croagh Patrick.
 
GPS: Latitude 53.784705
GPS: Longitude -9.463262

Liên Hệ

Địa chỉ

Westport Country Lodge
Aughagower
Co. Mayo
Ireland
F28 P642

Điện Thoại

+353 98 56030

Email

reception@westportcountrylodge.ie

Gọi Chúng Tôi

+353 98 56030

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách