Kids Parties at The Westport Country Lodge Hotel

The Westport Country Lodge Hotel's countryside location makes it a unique venue for hosting your child's Birthday Party.
 
We know it has been a tough year not only for parents. Treat your little one to a party full of fun and laughter!
 
There are different meal options available;
 
  • Adults Two Courses €28
  • Adults Three Courses €32
  • Kids Two Courses €10.50
  • Kids Three Courses €13.50
Our Kids Footgolf Party Package includes:
 
  • Footgolf, located in the grounds of the hotel
  • Football Posts
  • Ample Greenspace to keep them active.
  • Ample FREE Parking
To make a booking please call the hotel directly on 098 56030.
Hình ảnh có nhãn Other

Liên Hệ

Địa chỉ

Westport Country Lodge
Aughagower
Co. Mayo
Ireland
F28 P642

Điện Thoại

+353 98 56030

Email

reception@westportcountrylodge.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 98 56030

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách