Communion & Confirmation Lunches in Westport

The Westport Country Lodge Hotel is the ideal venue for hosting your Communion or Confirmation Celebrations.
 
Adults Two Courses €26.95
Adults Three Courses €30.00
Kids Two Courses €11.95
Kids Three Courses €13.95
 
We have a fantastic country location which enables us to offer you those little extras...
  • An Outdoor Sitting Area
  • Football Posts
  • Foot Golf can be arranged
  • Free Parking
  • Beautiful Views of Croagh Patrick
  • Kiddies Disco on selected dates
For further details and to make a reservation please call the hotel directly on 098 56030
 
 
 
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Westport Country Lodge
Aughagower
Co. Mayo
Ireland
F28 P642

Điện Thoại

+353 98 56030

Email

reception@westportcountrylodge.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 98 56030

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách